FileMaker Server

FileMaker Server

Förutom att FileMaker Server i version 14 är snabbare och har en mer effektiv kommunikation med klienter som FileMaker Pro och FileMaker Go finns det några nyheter.

Standby-server

En “standby-server” är en extra server som hela tiden hålls uppdaterad med samma information och samma databaser som i den ordinarie standardservern. När du köper FileMaker Server får du även en standby-server som du installerar på en annan server, företrädesvis i samma nätverk men det kan också vara någon annanstans på internet.

Allt som görs i standardservern flyttas automatiskt över till standby-servern så att de hela tiden innehåller samma uppgifter.

Tanken är att man ska ha en “backup-server” om originalservern “går sönder”. Dock måste man manuellt via kommandoraden/terminalen byta till standby-servern, det finns ingen automatik inbyggd. Alla klienter ansluter i och för sig automatiskt till standby-servern vid återanslutning om inte den ordinarie servern är tillgänglig.

Att tänka på är också att eventuellt externt lagrade container-objekt inte flyttas över till standby-servern med automatik.

Fler SSL-certifikat

Alldeles nyligen kom en uppdatering av både FileMaker 12 och 13 med möjlighet att använda externa SSL-certifikat. FileMaker Pro/Go har ett antal av dessa inbyggda, i version 14 tillkommer ytterligare några. Vill du slå på SSL-kryptering på servern för datatrafik mellan server och klienter, kan du välja mellan att använda FileMakers inbyggda SLL-certifikat (som endast är avsett för teständamål) eller att köpa ett tredje-parts-certifikat från någon av de företag som FileMaker har stöd för.

Annan server-port

Det är inte alltid port 80 är ledig för FileMaker Server, den kan redan användas för andra programvaror på din server. Det går nu att ändra till annat, valfritt portnummer. Server-porten används också för streaming av video/ljud så den behövs även om inte webbpublicering är igång.

Ändra lösenord till admin-konsoll

I version 14 kan man ändra lösenord til admin-konsoll via kommandoraden.

WebDirect

WebDirect

Snabbare och avsevärt förbättrad

FileMaker Pro

Ny editor för script och beräkningar

Ny editor med modernt utseende och autocomplete

Övriga nyheter

Många små nyheter

FileMaker Go

Video & ljud i FileMaker Go

Spela upp ljud och video i container-fält

Fler nyheter i FileMaker Go

Nytt utseende, förbättrade funktioner

FileMaker Server

Återanslut efter avbrott

Återanslut automatiskt om du tappar uppkopplingen

FileMaker Server

Standby-server

Layout

Knapprad

Håll ihop flera knappar

Layoutförbättringar

Många nya inställningar och förbättringar